Hjernen og følelseregulering

Her har vi samlet lenker med nyttig informasjon om hjernen og regulering av følelser.

Kort fortalt om hjernen. Filmen er godt egnet for barn og ungdom

Alfred & Skyggen - En liten film om følelser (psykologi, følelser, psykisk helse, animasjon)

Alfred Jr. & Skyggen - En liten film om å være redd (psykologi, følelser, psykisk helse, animasjon)

Alfred & Skyggen - en liten film om selvkritikk (psykologi, følelser, psykisk helse, animasjon)

Frykt & røde og grønne tanker - Psykologisk førstehjelp

Musikkvideo Roald er redd (Grønne tanker) 

Oppskrift for hjernens utvikling. En film laget av Dag Nordanger m/flere

Emosjonsveiledning - Emosjonsfokusert familieterapi og foreldreveiledning

Film om hjernen og utviklingen av den. Landsgruppen av Helsesøstre har i samarbeid med Visual Lab laget denne animasjonsserien som forklarer hvorfor det er viktig at barnet får en sunn oppvekst for optimal hjerneutviklingen de første leveårene. Vold, stress, og uforutsigbart miljø skader denne utviklingen.

Hva er selvfølelse? film av Psykologspesialist Guro Øiestad

Hva er tilknytning? film av Psykologspesialist Stig Torsteinsson