Psykisk helse

Her har vi samlet fagstoff som omhandler temaet psykisk helse.

Fort fortalt - Lenkesamling med korte filmer som omhandler psykisk helse for ungdom. Et svært godt supplement til faget livsmestring

Du kan være den ene - Unicef programmet

Bedre psykisk helsetilbud til barn og unge i kommunene - Rettleiar frå sosial- og helsedirektoratet

Forebygging.no er en kunnskapsbase om helsefremmende og rusforebyggende arbeid.

Bekymringsfullt+skolefravær+-+Handlingsveileder (PDF, 740 kB) Bekymringsfullt skolefravær - Eigersund kommune

Rapporteringsskjema skolefravær (PDF, 177 kB) Selvrapporteringsskjema / intervjuskjema 

Forskning om skolevegring - Stine Løvereide

Skolevegring - kartlegging og tiltak.

NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge – bidrar til at barn og unge med alvorlige atferdsproblemer, deres familier, barnehager og skoler får hjelp som er forskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og resultateffektiv.

Voksne For Barn - for trygg barndom og god psykisk helse.

TIBIR - TIBIR er et program for forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn tilpasset det kommunale tjenestenivået.