Psykisk helse

Her har vi samlet fagstoff som omhandler temaet psykisk helse.

Fort fortalt - Lenkesamling med korte filmer som omhandler psykisk helse for ungdom. Et svært godt supplement til faget livsmestring. Her kan du også se en presentasjon om laget av utviklerne om tanken bak filmserien. 

Du kan være den ene - Unicef programmet

Folkehelseinstituttet om barnehage- og skolebarn

Bedre psykisk helsetilbud til barn og unge i kommunene - Rettleiar frå sosial- og helsedirektoratet

Forebyggende.no er ein kunnskapsbase om helsefremjande og rusforebyggande arbeid

Bekymringsfullt+skolefravær+-+Handlingsveileder (PDF, 740 kB) Bekymringsfullt skolefravær - Eigersund kommune

Rapporteringsskjema skolefravær (PDF, 177 kB) Selvrapporteringsskjema / intervjuskjema 

Forskning om skolevegring - Stine Løvereide

Skolevegring - kartlegging og tiltak.

NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge – bidrar til at barn og unge med alvorlige atferdsproblemer, deres familier, barnehager og skoler får hjelp som er forskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og resultateffektiv.

Voksne For Barn - for trygg barndom og god psykisk helse.

TIBIR - TIBIR er et program for forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn tilpasset det kommunale tjenestenivået.