Språk og artikulasjon

Her kommer en ny språktest som skal erstatte "Artikulasjonsprøve for registrering av uttalefeil" av Kåre Johnsen. PPT håper at dere kan teste den ut og vi ønsker å få tilbakemelding fra dere slik at vi kan utvikle den videre. Det følger med sjekkliste med oversikt over hvilke begrep som er brukt og to noteringsark. Hvert bildeark tester en spesiell lyd både i framlyd, innlyd og siste lyd. PPT ønsker at dere skal sjekke ut disse begrep/lydene hos barnet før dere ber om konsultasjon.

 

Språkvansker. Klipp fra filmen "Tidlig innsats", produsert av Statped.

Språkvanskar på barnetrinnet: Kva er språkvanskar? Produsert av Lesesenteret - språkløyper

De syv fallgruvene. Sammenheng mellom språk og atferd. Produsert av Lesesenteret - språkløyper

Språkvansker i barnehagen: Grammatikk og ordforråd. Produsert av Lesesenteret - språkløyper