Podcaster

Vi har valgt å lage en samling av podcaster som tar for seg aktuelle tema for barn i barnehage og skole.

Lærerrommet - Lærrerommet er podkasten som tar opp aktuelle og viktige tema innen utdanningsfeltet. Her finner du alle episodene.  

Inkluderingspodden - STATPED: Inkluderingspodden er en podkast om temaer innenfor det spesialpedagogiske feltet. Den handler om å være annerledes, men samtidig om å være som alle andre.

Påddkast - Dysleksi Norge sin egen podcast om dysleksi, dyskalkuli og språkvansker

Podcast kompetanse Norge - Podkast fra Kompetanse Norge. Her tar Kompetanse Norge opp relevante temaer for voksnes læring.

ADHD Norge Podcast - Espen Thoresen intervjuer kjente mennesker om hvordan det er å leve med ekstra mye energi og pågangsmot i en strømlinjeformet verden

Det virker! - Sped Aims (Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering)