Kartlegging og læringsaktiviteter i språk og begrep

Filmer om læringsstrategier - som tankekart, planlegging, begrepskart, VØL-skjema, kolonnenotat og lesestrategier.

Språkverksted - Strategi for jobbing med begreper

30 ordlisten - Strukturert ordlæring

12 apper anbefalt til språkstimulering - Professor ved HIOA, Margareth Sandvik

God artikkel fra lesesenteret om språkleker

Språklek som basis for den første lese- og skriveopplæringen - Utdanningsnytt

Leserelaterte læringsressurser 

Huskesnu! Huskesnu inneholder 24 ordmemoryspill og består av 288 høyfrekvente ord og ortografiske mønstre.

Trollord - Trollord er en stor lærebase med mer enn 2700 oppgaver for begrepsinnlæring, språklig bevissthet og artikulasjon.

Språkplan er et strukturert program innen begrepsopplæring.

Morsmål.no -En nettside for barnehage, skole og foreldre om språk.

Lesekroken til Nysgjerrigper - har en stor og mangfoldig samling av fagtekster med tilhørende undervisningsopplegg

Lesing av fagtekst - Lesing av fagtekst med eksempler fra naturfag - Sonja M. Mork og Wenche Erlien,