Kartlegging og læringsaktiviteter i språk og begrep

Filmer om læringsstrategier - som tankekart, planlegging, begrepskart, VØL-skjema, kolonnenotat og lesestrategier.

Å arbeide med skrivestrategier - NTNU Skrivesenteret

30 ordlisten - Strukturert ordlæring

12 apper anbefalt til språkstimulering - Professor ved HIOA, Margareth Sandvik

Språklek som basis for den første lese- og skriveopplæringen - Utdanningsnytt

Huskesnu! Huskesnu inneholder 24 ordmemoryspill og består av 288 høyfrekvente ord og ortografiske mønstre.

Lesekroken til Nysgjerrigper - har en stor og mangfoldig samling av fagtekster med tilhørende undervisningsopplegg