Lærerne ved ved første trinn på Otta skole presenterte i dag opplegget rundt begynneropplæringen de har gjennomført for årets førsteklassinger. Se bilder og lysbilder her.

Introduksjon ved Merete Dagsgard: Byrjaropplæring og fagfornying.

Presentasjon til Otta skole: PP NG og Otta skole 04.06.20 

Lenker til video kan sendes ved å henvende seg til PPT NG: 

PPT har opprettet en Facebook-profil som deler nyheter og aktualiteter. 

Kvalitetssikring av intensive lesekurs var tema da Vigdis Refsahl var i Vågå kulturhus i dag, 06.03.2019.


Det var god oppslutning i Vågå kulturhus tirsdag 30.01., da Vigdis Refsahl fra STATPED foreleste om forebyggende språklig arbeid i barnehage og skolens småtrinn.Kurshefte fra dagen finnes på http://pptng.no/ - nettressurser - ALU.Film fra forelesningene er lagt ut på Youtube. Ta kontakt om lenker til disse filmene ønskes.
Alle saker