ALU samling i Vågå kulturhus

Det var god oppslutning i Vågå kulturhus tirsdag 30.01., da Vigdis Refsahl fra STATPED foreleste om forebyggende språklig arbeid i barnehage og skolens småtrinn.

Kurshefte fra dagen finnes på http://pptng.no/ - nettressurser - ALU.

Film fra forelesningene er lagt ut på Youtube. Ta kontakt om lenker til disse filmene ønskes.

ppt-nordgudbrandsdal@sel.kommune.no