Språk, lesing og skriving

Språkverkstedet - med videoforelesning fra Møller kompetansesenter i Trondheim

 

Språk og tale - Nettportal om språk og tale

Dysleksi - Nettressurs om dysleksi

Dysleksi NORGE 

Lingit - Lese- og skrivestøtteprogrammer

Spesifikke språkvansker og flerspråklighet - artikkel av Espen Egeberg

Fra LESESENTERET

Småbøker i begynneropplæringen - Forelesning/film produsert som ressurs i forbindelse med Språkløyper

Oversikt over kartleggings- og diagnostiseringsmateriell

Oversikt over veilednings- og støttemateriell

Oversikt over hjelpemidler som finnes

Oversikt over språkkartlegginger