Laget rundt barnet - hvem gjør hva?

PPT NG har endret arbeidsform i alle kommuner fra høsten 2021. Bakgrunnen er erfaringene i pilot "Tett på, tidlig innsats i barnehage, skole og SFO", basert på STM 2019:6, der Dovre og Sel kommuner ble valgt ut som en av 5 kommuner i Norge, for å prøve ut en arbeidsmodell. Pilotarbeidet er ikke ferdig enda, men erfaringene har vært så gode at PPT har endret sin arbeidsform i alle kommuner i regionen, med basis i erfaringene som er gjort.

Denne modellen (PDF, 208 kB) med tekst på bakgrunnen oppsummerer tankegangen og arbeidsformen til PPT NG. Mer informasjon vil komme.

Artikkelliste