Ofte stilte spørsmål

Hvem kan ta kontakt med PPT?

Svar: Foresatte, barnehagen eller skolen kan ta kontakt med PP-tjenesten. Hvis skole eller barnehage ønsker å ta kontakt, skal foresatte alltid godkjenne dette. Skole og barnehage har anledning til å ta konakt anonymt for å stille spørsmål rundt en situasjon. Da skal aldri navn eller annet som gjør at barnet kan bli gjenkjent brukes.