Minoritetsspråklige barn

Skolekassa - Nettside der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk.

Ressurssider fra UDIR om minoritetsspråklig opplæring

UDIR - Regelverket for minoritetsspråklige og nyankomne elever 6-16 år.

Hvorfor urolig, frustrert eller sint? Språk og atferdsvansker sett i et minoritetsspråklig perspektiv - Hege Christin Eknes

Minoritetsspråklige barn i barnehagen - Hvaler kommune sin veileder

Hvordan avdekke språkvansker hos tospråklige? - av professor Monica Melby-Lervåg

Minoritetsspråklige i skolen Regelverk, læring og relasjoner - tips til litteratur