Minoritetsspråklige barn

FLORO - kognitive prøver. FLORO (Flerspråklig Ordminne, RAN og Ordrepetisjon) er et verktøy som er utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Skolekassa - Nettside der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk.

Ressursside fra UDIR om minoritetsspråklig opplæring

Morsmal.no - Nettside for morsmål og flerspråklig fagopplæring 

UDIR - Regelverket for minoritetsspråklige 6-16 år.

MINO - database over materiell og læremidler for minoritetsspråklige barn i barnehage og elever / lærlinger i grunnopplæringen.

Hvorfor urolig, frustrert eller sint? Språk og atferdsvansker sett i et minoritetsspråklig perspektiv - Hege Christin Eknes

Flerspråklige digitale læringsressurser - NAFO

Kartlegging - Kartlegging av skolefaglige ferdigheter NAFO

Minoritetsspråklige barn i barnehagen - Hvaler kommune sin veileder

Hvordan avdekke språkvansker hos tospråklige? - av professor Monica Melby-Lervåg

Minoritetsspråklige i skolen Regelverk, læring og relasjoner - tips til litteratur