Tilfluktsrom

Tilfluktsrom er permanente beskyttelsesrom som vil kunne redusere omfanget av skader som følge av krigshandlinger.

Offentlige tilfluktsrom er for alle som oppholder seg i det aktuelle området. Kommunen eier disse rommene og har ansvaret for vedlikehold, mens Sivilforsvaret har ansvaret for drift og klargjøring i en beredskapssituasjon.

Det finnes fire offentlige tilfluktsrom i Sel kommune:

  • Sel rådhus (skytebane i kjeller)
  • Otta beredskapssenter ("Telenor-bygget")
  • Ottahallen (2 garderober)
  • Sel sjukeheim (garderober 1. etg.)

I tillegg har Sivilforsvaret i sine lister oppført 9 private tilfluktsrom. De private tilfluktsrommene er for dem som normalt oppholder seg på eiendommen eller bygget. Det kan for eksempel være i kontorbygninger, skoler, barnehager, borettslag, bedrifter, butikker og hoteller. Størrelsen på private tilfluktsrom er tilpasset antall personer som normalt oppholder seg på eiendommen. Det er derfor ikke ønskelig at andre som oppholder utenfor eiendommen skal søke dekning der.

Dersom du oppholder deg i et bygg hvor det er tilfluktsrom skal du benytte det tilfluktsrommet hvis behovet oppstår. Er du hjemme eller et sted hvor det ikke er tilfluktsrom, skal du normalt oppsøke et offentlig tilfluktsrom.

Totalt kan tilfluktsrom i Sel kommune romme ca. 1800 personer.

Mer informasjon:

Les mer på Sivilforsvaret sine sider

Verdt å vite om tilfluktsrom fra Sikker Hverdag