Ungdataundersøkelsen i Sel 2020

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Sel 2020.

I 2020 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Sel kommune blant elever i 8.–10. klasse. Tidligere har kommunen  gjennomført undersøkelsen i 2015 og 2018. For å gi et godt bilde av situasjonen i Sel, er det viktig at så mange som mulig deltar.

Ungdata.no

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

 • Gi ungdommer i Sel mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i kommunen.
 • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår, til kommunens arbeid med denne aldersgruppen.
 • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?

 • Forhold til skole, venner og foreldre
 • Fritid og fritidsaktiviteter
 • Helse, trivsel og livskvalitet
 • Mobbing
 • Regelbrudd, vold og rus
 • Foreldres utdanningsnivå

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus - region øst (KoRus Øst). Se kontaktinfo nederst på siden.

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

 • Det er satt av minst én skoletime til å svare på undersøkelsen.
 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING

Undersøkelsen gjennomføres på Heidal skule og Otta ungdomsskole i løpet av uke 11 (9. - 13. mars).

DET ER FRIVILLIG Å DELTA

 • Undersøkelsen er frivillig.
 • De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.
 • Foresatte kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer.

PERSONVERN

 • Undersøkelsen er anonym, og det er ikke mulig å identifisere enkeltpersoner gjennom dataene som samles inn.
 • Ingen enkeltpersoner vil gjenkjennes når resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres.

BEREDSKAP

Skolehelsetjenesten står klar med beredskap i etterkant av undersøkelsen for elever som måtte ha behov for det.

ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus Øst, på oppdrag fra Sel kommune.

KONTAKTINFORMASJON

Ungdatakoordinator i kommunen: pedagogisk rådgiver Camilla Ulvolden tlf: 976 02 709, e-post: camilla.ulvolden@sel.kommune.no.
Kontaktperson ved KoRus: spesialrådgiver Jørn Danielsberg tlf: 990 38 464, e-post: jorn.danielsberg@sykehuset-innlandet.no.

Kontakt

Camilla Ulvolden
Pedagogisk rådgiver
Telefon 976 02 709
Mobil 976 02 709