Skjema brukt i PPT NG

Her ligg skjema for bruk i skule og barnehage. Dei skal brukast til skriving av IOP (individuell opplæringsplan), ved utarbeiding av plan for dokumentasjon av pedagogisk tilrettelegging, skriving av pedagogisk rapport og ved innhenting av informasjon i samband med overgang.

Plan for dokumentasjon av pedagogisk tilrettelegging for barnehagar (DOCX, 45 kB)