Konsultasjons- og meldeskjema i PPT NG

Konsultasjon: Du kan be om konsultasjon kring barnet. Det betyr at saken ikkje blir meldt, men du kan få råd og rettleiing i forhold til spørsmåla dine, og hjelp til å finne ut om du bør melde barnet for utgreiing hos PPT NG. Skulen eller barnehagen kan også be om konsultasjon. Dersom dei ynskjer å ta opp konkrete forhold kring barnet med navn, skal foreldra samtykke og gjerne vere med. Dersom skulen ynskjer genrelle råd kring ein situasjon eller eit barn, skal all kommunikasjon foregå uten bruk av namn, slik at drøftingane er reelt anonyme.

 

Meldeskjema: Nyttast til å melde eit barn til PPT NG. Foreldre kan egenhendig, eller saman med barnehage eller skule fylle ut og sende inn.

Hugs å skrive under, og send skjemaet pr post til PPT NG, Botten Hansensgate 9, 2670 Otta.

Nye skjema for konsultasjon og tilvising er og plassert her. Hugs å skrive under, og send skjemaet pr post til PPT NG, Botten Hansensgate 9, 2670 Otta.