Ofte stilte spørsmål

Kven kan ta kontakt med PPT?

Svar: Foresatte, barnehagen eller skulen kan ta kontakt med PP-tenesta. Dersom skule eller barnehage ynskjer å ta kontakt, skal foresatte alltid godkjenne dette. Skule og barnehage har anledning til å ta konakt anonymt for å stille spørsmål kring ein situasjon. Då skal aldri namn eller anna som gjer at barnet kan gjenkjennast brukast.

Fleire spørsmål vert lagt inn seinare