Språkvanskar - lese- og skrivevansker

Her finn du aktuelt stoff i fohold til ulike språkvanskar, lese - skrivevanskar og dysleksi

Lese - skrivevanskar

http://www.statped.no/Tema/Sprak/Dysleksi/Lesing-og-lesevansker/

 

Dysleksi

Om dysleksi  

Dysleksi Norge - Den dysleksivennlige skole

Tips og retningslinjer for den 

.

DYSLEKSI fra A-Å

 

Tiltak og tilrettelegging ved arbeidsminnesvikt  Arbeidsminnet og lese- skrivevansker.

Dysleksi er et handicap som ingen ser Artikkel fra Aftenposten.no 16. september 2015

Må jeg bli en skoletaper? Artikkel fra Aftenposten.no 16. september 2015

Her finner du filmer om pedagogisk bruk av IKT i mange ulike sammenhenger. La deg inspirere og motivere til å tenke nytt rundt bruk IKT i skole og barnehage.

 

Korleis arbeide med språkvanskar?

Statped har gjeve ut ein språkrettleiar, som er eit kartleggings- og treningsopplegg. Meir informasjon om denne finn du her

Liv Engens bok "Lærarens ABC" er ei handbok i lese- og skriveopplæring. Meir informasjon om denne finn du her

Øystein Anmarkrud og Vigdis Refsahl "Gode lesestrategier-på mellomtrinnet" Mer info om boka finn du her

 

Logopedenes tipsside

Her vil logopedane i PPT NG leggje ut aktuelt stoff om korleis ein kan arbeide med barn og unge med behov for logopedhjelp