Spesialundervisning

Utdanningsdirektoratet har utarbeidd ein rettleiar for spesialundervisning.

Dette er eit oversiktleg og konkret dokument. Her finn du svar på kva lova seier, korleis heile systemet kring elevar med særskilte behov er og kven som skal gjere kva. Rettleiaren finn du her.

 

Lysark frå landskonferansen for spesialundervisning 2013

Landskonferansen for spesialundervisning vart avvikle i september. Her er lysarka frå samlingen.