Skulemiljø, klassemiljø og samarbeid skule og heim

For at barn og unge skal trivs og utvikle seg godt både fagleg og sosialt, er miljøet på skulen, i klassa og samarbeidet med heimen grunnleggjande viktig.

Foreldreutvalet i grunnskulen

Foreldreutvalet i grunnskulen (FUG) er eit nasjonalt utval som arbeider med  betydningen av samarbeidet mellom skole og hjem. Her finn du konkret og god infomasjon om deira oppgåver og kvifor dette er så viktig for barn og unge.

Heimeside Foreldreutvalet i grunnskulen

Nullmobbing.no

 

Utvikling av gode skule - og klassemiljø

Læraren er klassa sin leiar, og har ei viktig rolle i samspelet mellom elevar og utviklinga av klassemiljøet. Her finn du matriell frå Utdanningsdirektoratet til nytte for å utvikle godt skule-og klassemiljø

Hva kjennetegner god klasseledelse? Thomas Nordal har laget denne presentasjonen om temaet.

LP-modellen. En oversikt med mål og fakta

Organisasjonen MOT setter livet til ungdom i sentrum, og arbeidar inn i klassar og skular med at ungdom skal ha mot til å seie nei, til å bry seg og til å leve.

I posisjon for å lære uttalar psykolog Willy - Tore Mørch i ein artikkel av Heidi kristiansen , publisert på heimesida til foreningen Voksne for barn

Utdanningsdirektoratet har mange gode og konkrete sider og tips til god klasseleiing, dette finn du her.  

Klasseleiing og profesjonsutvikling i praksisfeltet. - Sekkingstad/Syse

Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet. Hihm, UiS, NTNU