Nullmobbing.no og nettsiden til barneombudet

Opplever barnet ditt mobbing i barnehage eller skole?

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. 

www.nullmobbing.no

Her ligger lenke til barneombudet sin nettside.