Gode nettsider for øving i ulike fag

Forskjellige skulefag

www.gruble.net - øvingsoppgaver i matematikk, norsk, historie, engelsk, naturfag, RLE og musikk

www.matematikk.org - matematikkoppgåver

Matematikksenteret - nettressurser

Cappelen damm forlag  - norskoppgåver

Raudeberg skule - Ryddig og god lenkjesamling ordna både etter trinn og tema

NRK skole - Rikt utvalg frå NRK retta mot skule

Midgard 5-7 Nettressurs til Midgard sitt læreverk på mellomtrinnet

Yggdrasil 5-7 Nettressurs til Yggdrasil sitt læreverk på mellomtrinnet