Teknologi

Her er det samlet innhold for å prøve å gi en liten oversikt over mulighetene som finnes i teknologiens møte med spesialpedagogikk.

SPOT 2017 - Informasjon, foredrag og video fra denne konferansen som ble avholdt på Lillestrøm 21. 0g 22. november 2017