Språk og artikulasjon

Her kommer en ny språktest som skal erstatte "Artikulasjonsprøve for registrering av uttalefeil" av Kåre Johnsen. PPT håper at dere kan teste den ut og vi ønsker å få tilbakemelding fra dere slik at vi kan utvikle den videre. Det følger med sjekkliste med oversikt over hvilke begrep som er brukt og to noteringsark. Hvert bildeark tester en spesiell lyd både i framlyd, innlyd og siste lyd. PPT ønsker at dere skal sjekke ut disse begrep/lydene hos barnet før dere ber om konsultasjon.

Her finner dere bildene til bruk i testen

Her finner dere sjekkliste og noteringsark