Psykisk helse

Her har vi samlet fagstoff som omhandler temaet psykisk helse

Du kan være den ene - Unicef programmet

Folkehelseinstituttet om barnehage- og skolebarn

Bedre psykisk helsetilbud til barn og unge i kommunene - Rettleiar frå sosial- og helsedirektoratet

Forebyggende.no er ein kunnskapsbase om helsefremjande og rusforebyggande arbeid

Engstelige barn og unge - En enkel veileder dersom du opplever, eller har noen i din nærhet, som du syns bekymrer og engster seg unødvendig mye. 

Skolevegring - en praktisk og faglig veileder. Utgitt av Oslo kommune utdanningsetaten.

Skolevegring - veileder fra Nittedal kommune

Forskning om skolevegring - Stine Løvereide

Skolevegring - kartlegging og tiltak.

NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge – bidrar til at barn og unge med alvorlige atferdsproblemer, deres familier, barnehager og skoler får hjelp som er forskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og resultateffektiv.

Voksne For Barn - for trygg barndom og god psykisk helse.

TIBIR - TIBIR er et program for forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn tilpasset det kommunale tjenestenivået.

Helsestasjonen i Sel kommune om TIBIR