Kartlegging og læringsaktiviteter i språk og begrep

30 ordlisten - Strukturert ordlæring

12 apper anbefalt til språkstimulering - Professor ved HIOA, Margareth Sandvik

God artikkel fra lesesenteret om språkleker

Samling med språkleker til småskolen

Leserelaterte læringsressurser 

Huskesnu! Huskesnu inneholder 24 ordmemoryspill og består av 288 høyfrekvente ord og ortografiske mønstre.

Trollord - Trollord er en stor lærebase med mer enn 2700 oppgaver for begrepsinnlæring, språklig bevissthet og artikulasjon.

Språktrappa er et strukturert program innen begrepsopplæring.

Morsmål.no -En nettside for barnehage, skole og foreldre om språk.

Lesekroken til Nysgjerrigper - har en stor og mangfoldig samling av fagtekster med tilhørende undervisningsopplegg

Lesing av fagtekst - Lesing av fagtekst med eksempler fra naturfag - Sonja M. Mork,