Møteoversikt, konsultasjonsdager og PPT-dager

Konsultasjonsdager våren 2018

Under finn de oversikt over konsultasjonsdagane for våren 2018. Hugs å nytte skjema for konsultasjon som de finn under skjema.

KONSULTASJONSDAGAR

VÅR 2018

Når

Frist for melding om konsultasjon til PPT

Kor

Fredag 19.01.18

Fredag 12.01.18

Alle kommuner

Fredag 16.02.18

Fredag 09.02.18

Alle kommuner

Fredag 16.03.18

Fredag 09.03.18

Alle kommuner

Fredag 13.04.18

Fredag 06.04.18

Alle kommuner

Fredag 25.05.18

Fredag 18.05.18

Alle kommuner