PPT Nord-Gudbrandsdal

Kva er Pedagogisk Psykologisk Teneste for Nord – Gudbrandsdal?
PPT NG er ei felles regional teneste for dei 6 Norddalskommunane. PPT NG skal bistå dei 6 kommunane i arbeidet med å leggje til rette opplæringa for elevar med særskilte behov. PPT arbeider med systemutvikling og kompetanseheving i skulane, og med utgreiing av og rettleiing rundt enkeltelevar. Hensikta er å bidra til forsvarleg opplæring av elevar med særskilte behov.

Sel kommune er vertskommune for tenesta, og hovedkontoret ligg på Otta. Det er besøksadresser i alle kommunar. Dei tilsette har kontor fleire stader i regionen, og arbeider ut mot alle barnehagar og skular i heile regionen.

Kontakt

Hilde Engvik Lusæter
Virksomhetsleder - PPTNG
Mobil 415 37 285

Adresse

PPT Nord-Gudbrandsdal

Botten Hansensgate 9
2670 Otta
Tlf. 94 15 72 91
E-post:  ppt-nordgudbrandsdal@sel.kommune.no
Org.nr. 896261142

 

Besøksadresser:

SEL PPT: Botten Hansensgate 9, 2670 Otta
LESJA PPT: Kommunehuset, 2665 Lesja
DOVRE PPT: Båtsto, 2662 Dovre
VÅGÅ PPT: Kommunehuset, Edv. Stormsv. 2, 2680 Vågå
LOM OG SKJÅK PPT: Midtgard, 2686 Lom

PPTNG er et samarbeid mellom:

Dovre kommuneLesja kommuneLom kommuneSkjåk kommuneVågå kommuneSel kommune