Søknadsskjema SFO

Søknad på SFO-plass skjer elektronisk i skolene sitt fagsystem Visma Flyt skole. (Velg Logg inn med ID-porten).
 
Søknadsfristen for hovedopptaket 2019-2020 er 1. mars 2019, men det kan fortsatt søkes om plass etter denne datoen og gjennom skoleåret.
 
 

I Visma Flyt Skole kan du søke nytt opphold eller endre eksisterende opphold. Sett startdato til 19.08.18.

Du finner søknadsside ved å klikke her.

For å kunne logge deg på, må du bruke BankID, BankID på mobil eller MinID.

Har du behov for hjelp, ta kontakt med din skole:

Otta skole: tlf. 612 45 900
Heidal skule: tlf. 612 10 780
 

 

.