Søknadsskjema SFO

Søknadsskjema for høstferie SFO - Heidal skule (PDF, 291 kB)

Søknadsskjema for høstferie SFO - Otta skole (PDF, 302 kB)

 

Søknadsfrist høstferie-SFO er 16. september 2022.

Søknad på ordinær SFO-plass skjer elektronisk i skolene sitt fagsystem Visma Flyt skole. (Velg Logg inn med ID-porten).

 
Søknadsfristen for hovedopptaket 2022-2023 er endret til 1. april 2022. Myndighetene har vedtatt at 1.klassinger (2022/2023) skal få tilbud om gratis kjernetid på SFO inntil 12 t/uka. Sel kommune vil derfor endre vedtekter og gebyrregulativ som skal politisk vedtas i løpet av våren 2022. Når dere søker SFO for 1.klassinger, ligger det inne forslag til pris, som eventuelt kan bli justert etter politisk behandling av saken. For 2.-4.klasse, gjelder vedtatte gebyrregulativ for 2022.02.
 

Ved spørsmål, ta kontakt med skolene:

Otta skole: tlf. 907 06 043
Heidal skule: tlf. 917 19 008

 
Det kan fortsatt søkes om plass etter denne datoen og gjennom skoleåret. Det kan søkes opphold for inneværende skoleår helt fram til skoleslutt.
 

I Visma Flyt Skole kan du søke nytt opphold eller endre eksisterende opphold. Sett startdato til 16.08.21.

Du finner søknadsside ved å klikke her.

For å kunne logge deg på, må du bruke BankID, BankID på mobil eller MinID.

.