Søknadsskjema SFO

For høstferien 2021 finner du søknadsskjema her:

Heidal skule (søknadsfrist: 27.09.21) (PDF, 567 kB)

 

Søknad på ordinær SFO-plass skjer elektronisk i skolene sitt fagsystem Visma Flyt skole. (Velg Logg inn med ID-porten).

 
Søknadsfristen for hovedopptaket 2021-2022 er 1. mars 2021, men det kan fortsatt søkes om plass etter denne datoen og gjennom skoleåret. Det kan søkes opphold for inneværende skoleår helt fram til skoleslutt.
 

I Visma Flyt Skole kan du søke nytt opphold eller endre eksisterende opphold. Sett startdato til 16.08.21.

Du finner søknadsside ved å klikke her.

For å kunne logge deg på, må du bruke BankID, BankID på mobil eller MinID.

Har du behov for hjelp, ta kontakt med din skole:

Otta skole: tlf. 907 06 043
Heidal skule: tlf. 917 19 008

.