Skuledagen

Tysdag og fredag slutter elevane kl. 13:00.

Onsdag slutter 1. - 4. trinn kl. 11:00.