Foreldrerådets arbeidsutval (FAU)

Alle foreldre som har barn i skulen, er medlemmer av skulens foreldreråd. Foreldrerådet velger eit arbeidsutval som er foreldrestemmen ovanfor skolen. FAU skal blant anna sikre reell medverknad frå foreldre og ha medansvar for at elevanes læringsmiljø er trygt og godt.

Ved Sel skule blir det på eit fellesmøte ved skulestart valgt ut to foreldrekontaktar frå kvar klasse. Desse 12 føresette vil då utgjere Foreldrerådets arbeidsutval dette skuleåret. Arbeidsutvalet bestemmer sjølv kor ofte dei vil møtast i løpet av året, og alle foreldre kan komme med innspel til sakar dei vil skal tas opp i utvalet.

FAU er hjemla i opplæringslova.

Fyrste møte i FAU skuleåret 2017-18 vart heldt onsdag 20. september. Innkalling (PDF, 144 kB) og referat (PDF, 161 kB). Neste møte blir torsdag 12. oktober kl. 1800.

 

FAU 2017-18
Åse Kari Lillesæter 1.kl
Camilla Bagge 1.kl
Anne-Gina Holen (le​iar) 2.kl
Kristin Ulen (kasserar) 2.kl
Ingvild Haugstulen 3.kl
Vivian Moen 3.kl
Lene Kristin Henriksen (nestleiar) 4.kl
Wenche Skaugen 4.kl
Vegard Haugstulen 5.kl
Per Torbjørn Rindhølen 5.kl
Stine Randi Havn 6.kl
Tove Sagdalen 6.kl
Linda Marie Skogstad 7.kl
Rune Grønn (sekretær) 7.kl

 

Samarbeidsutvalet:
Anne-Gina Holen og Ingvild Haugstulen.
Når samarbeidsutvalet fungerer som skulemiljøutval, møter og Stine Randi Havn.

Kommunalt foreldreutval, KFU:
Anne-Gina Holen og Per Torbjørn Rindhølen.

 

Foreldreutvalget for Grunnutdanningen (FUG) sine sider.