Sel skule

Sel skule er ein 3-delt barneskule. Den er ein av 3 barneskuler i Sel kommune. Skulen ligg på tettstaden Sel, ca. 13 km nord for kommunesenteret Otta. 

Skulen består av to bygg og eit større uteområde. Det eldste trebygget vart tatt i bruk i 1908, og påbygd 1929. Ei ny fløy var oppført i 1959, og påbygd i 1979 med ny kontorfløy og gymsal.

Skulen har skuleåret 2017-18 52 elevar, og her arbeider 1 rektor, 7 lærarar, 2 assistentar samt ein kontormedarbeidar.

Vår visjon er at i skulane og barnehagane i Sel skal vi leggje forholda til rette slik at alle kan oppleve vekst og utvikling i eit inkluderande og søkjande miljø.

Ein historisk gjennomgang av tidligare rektor Steinar Moen frå 1987 kan du lese her (PDF, 602 kB).

.

Kontakt

Merete Aas
Konstituert rektor - Sel skule
Telefon 61 70 08 81
Mobil 481 06 166

Adresse

Skulevegen 1, 2672 Sel

Tlf: 617 00 881

e-post: selskule@sel.kommune.no

Her finn du skulen på kartet