Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg ved Otta ungdomsskole

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor kan være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Vedtekter for SU og SMU i Sel kommune

Neste møte i samarbeidsutvalget dette skoleåret avholdes onsdag 3. juni 2020.

SU kan uttale seg om følgende:

 • Forslag til budsjett
 • Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
 • Plan for hjem-skole-samarbeid
 • Skolevurdering
 • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene
 • Skolens informasjonsvirksomhet
 • Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
 • Fritidsaktiviteter
 • Skoleskyss
 • Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres
 • Ordensreglementet

 

Samarbeidsutvalget 2019-2020

Pål Bertil Eide (sekretær) For skoleeier (rektor)
Dag Erik Pryhn (leder) For skoleeier (politisk repr.)
Trude Johnsen For pedagogisk personale
Svein Tore Nymoen For de foresatte (FAU)
Thor Myrum (nestleder) For de foresatte (FAU)
Nina Bratlien For andre ansatte
Nicolai Tullut Ulvolden For elevene
John Christian Aker-Grønn For elevene

 

Vararepr. Foreldre:  Astrid Solberg og Line Marstein

Vararepr. Skoleeier: ...
 

Skolemiljøutvalg:

Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.

Når samarbeidsutvalget fungerer som skulemiljøutvalg, møter også Astrid Solberg. Vara til skolemiljøutvalget: Katrine Evensen.

Representanter til skolemiljøutvalg Elever:
Siden det sist skoleår ikke var møte i skolemiljøutvalget ble det ikke valgt representanter i elevrådet. De tar det opp igjen om det blir aktuelt.

 

Brosjyre fra FUG om å være med i et samarbeidsutvalg.