Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor kan være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Første møte i samarbeidsutvalget dette skoleåret avholdes tirsdag 22. januar 2019.

SU kan uttale seg om følgende:

 • Forslag til budsjett
 • Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
 • Plan for hjem-skole-samarbeid
 • Skolevurdering
 • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene
 • Skolens informasjonsvirksomhet
 • Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
 • Fritidsaktiviteter
 • Skoleskyss
 • Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres
 • Ordensreglementet

 

Samarbeidsutvalget 2018-19

Pål Bertil Eide For skoleeier (rektor)
Ragnhild Bakkom For skoleeier
Trude Johnsen For pedagogisk personale
Olav Solli For pedagogisk personale
Rakel Lindviksmoen For de foresatte (FAU
Thor Myrum For de foresatte (FAU)
Nina Bratlien For andre ansatte
  For elevene
  For elevene

 

Vararepr. Foreldre:  Marianne Sletten

Vararepr. Skoleeier: Svein Tore Nymoen
 

Skolemiljøutvalg:

Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.

Når samarbeidsutvalget fungerer som skolemiljøutvalg, møter også Marianne Sletten Vara: Geir Ove Tullut

Representanter til skolemiljøutvalg Elever:
Siden det sist skoleår ikke var møte i skolemiljøutvalget ble det ikke valgt representanter i elevrådet. De tar det opp igjen om det blir aktuelt.

 

Brosjyre fra FUG om å være med i et samarbeidsutvalg.