Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Ved Otta ungdomsskole blir det på et fellesmøte ved skolestart valgt ut to foreldrekontakter fra hver klasse. Disse 12 foreldrene vil da utgjøre Foreldrerådets arbeidsutvalg dette skoleåret. Arbeidsutvalget bestemmer selv hvor ofte de vil møtes i løpet av året, og alle foreldre kan komme med innspill til saker de vil skal tas opp i utvalget.

FAU er hjemlet i opplæringslova.

Første møte i FAU dette skoleåret blir avholdt torsdag 19. oktober. Innkalling med saksliste (PDF, 31 kB) og Referat 19.10 (PDF, 52 kB).

 

FAU 2017-18
Tove Giljarhus 8AB
Terje Nordfjæren 8AB
Marianne Sletten 8CD
Geir Ove Tullut 8CD
Knut Romsås Breden 9AB
Solveig Viktoria Olstad 9AB
Bodil Anita Bårdløkken 9CD
Rakel Lindviksmoen 9CD
Per Ivar Dahlum 10AB
Thale Sandnes Lindstad 10AB
Rune Grønn 10CD
Ina-Therese Pedersen 10CD

 

FAU-styret ved Otta ungdomsskole:
 

Ina-Therese Pedersen Leder 2017-18 Styremedlem til 2019
Lars Blekastad Sekretær 2017-18 Styremedlem til 2018
Rakel Lindviksmoen   Styremedlem til 2019
Terje Nordfjæren   Styremedlem til 2019

 

Samarbeidsutvalget:
Rakel Lindviksmoen og Thale Sandnes Lindstad. Vara til samarbeidsutvalget: Bodil Anita Bårdløkken.
Når samarbeidsutvalget fungerer som skulemiljøutvalg, møter også Bodil Anita Bårdløkken. Vara til skolemiljøutvalget: Geir Ove Tullut.

Kommunalt foreldreutvalg, KFU:
Tove Myhren (til 2018) og Rakel Lindviksmoen (til 2019). Vara til KFU: Thale Sandnes Lindstad.

Foreldreutvalget for Grunnutdanningen (FUG) sine sider.