Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Otta ungdomsskole

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Ved Otta ungdomsskole blir det på et fellesmøte ved skolestart valgt ut to foreldrekontakter fra hver klasse. Disse 12 foreldrene vil da utgjøre Foreldrerådets arbeidsutvalg dette skoleåret. Arbeidsutvalget bestemmer selv hvor ofte de vil møtes i løpet av året, og alle foreldre kan komme med innspill til saker de vil skal tas opp i utvalget.

FAU er hjemlet i opplæringslova.

Første møte i FAU dette skoleåret ble avholdt tirsdag 15. oktober.

 

FAU 2019-20
Thor Myrum Leder
Rune Killi 8AB
Tove Myhren 8AB
Nina Myrum 8CD
Astrid Solberg 8CD
Amund Haugstulen 9AB
Line Marstein 9AB
Svein Tore Nymoen 9CD
Tove Lindsø Sæteren 9CD
Heidi Grønn 10AB
Anne Hege Plassen 10AB
Katrine Evensen 10CD
Marianne Sletten 10CD

 

FAU-styret ved Otta ungdomsskole:
Konstitituert 15.10.2019

Thor Myrum Leder 2019-20 Styremedlem til 2020
Rune Killi Sekretær 2019-20 Styremedlem til 2020
Anne Hege Plassen   Styremedlem til 2020
Heidi Grønn   Styremedlem til 2020

 

Samarbeidsutvalget:
Thor Myrum og Svein Tore Nymoen. Vara til samarbeidsutvalget: Astrid Solberg og Line Marstein.
Når samarbeidsutvalget fungerer som skulemiljøutvalg, møter også Astrid Solberg. Vara til skolemiljøutvalget: Katrine Evensen.

Kommunalt foreldreutvalg, KFU:
Tove Myhren og Tove Lindsø Sæteren. Vara til KFU: Marianne Sletten.

Foreldreutvalget for Grunnutdanningen (FUG) sine sider.