Meld fra til skolen ved fravær!

Kommer ikke eleven på skolen?

Kjære foreldre og foresatte!

Vi ønsker å øke graden av sikkerhet for dere og elevene ved å ha oversikt over elever som ikke kommer på skolen. Otta skole vil derfor ha beskjed dersom eleven ikke kommer på skolen!

Vi ønsker også å være med på å forebygge ugyldig fravær og minske frafallsprosenten i videregående skole.

Dersom eleven ikke er på skolen, og vi ikke har fått beskjed om fravær, vil vi kontakte dere!

Ring oss eller send melding:

NYHUSOM, MOBILNUMMER VED MELDING OM FRAVÆR 1.-4. klasse:

90 81 77 03

OTTA SKOLE, MOBILNUMMER VED MELDING OM FRAVÆR 5.-7. klasse:

90 77 80 72

Ved SMS: Gi oss beskjed om hvilken elev/klasse det gjelder. Undertegn meldingen med navnet ditt, så vi vet hvem meldingen kommer fra.