Leksegruppe

Otta skole tilbyr leksehjelp til alle trinn:

 • 1 t per uke:
  • 1.-4.klasse: onsdag 13:30-14:30
  • 5.-7. klasse: tirsdag 13:35-14:35
 • Alle klasser/elever får tilbud om leksehjelp.
 • Leksehjelp er gratis og frivillig.
 • Det er ikke skyss hjem etter leksehjelp.
 • Leksehjelp vil foregå i ei gruppe med elever fra et eller flere trinn. Elevene samles på et klasserom på skolen, med pedagoger, fagarbeidere eller andre egna personer som har tilsyn/hjelper elevene.
 • Påmelding
  • Skriftlig påmelding: Se påmeldingsskjema under.
  • Skriftlig oppsigelse hvis eleven skal slutte med leksehjelp i løpet av året.
 • Foreldre har alltid hovedansvar for leksearbeidet. Leselekse og annen lekse som eleven ikke gjør på leksegruppa, må eleven gjøre hjemme.
 • Oppstart, august 2017: uke 35

I Forskrift til Opplæringsloven heter det:

§ 1A-1.Leksehjelp i grunnskolen Kommunen skal tilby leksehjelp, jf. opplæringslova § 13-7a, med til saman åtte timar kvar veke til elevar i grunnskolen. Dei åtte timane fordelast fritt på årstrinna slik kommunen avgjer.