Organisering

Otta barnehage vil bli organisert og driftet som en avdelingsbarnehage der to avdelinger samarbeider og har felles inngang. 

Otta barnehage vil ha plass til 156 barn i alderen 0-6år fordelt på 4 småbarnsavdelinger og 4 storebarnsavdelinger.

Fra høsten 2023 starter barnehagen opp med ca 95 barn fordelt på 3 småbarnsavdelinger og 3 storebarnsavdelinger.