Planleggingsdager

Planleggingsdager i 2017 er: torsdag 17.8, fredag 18.8, onsdag 27.9.

Planleggingsdager i 2018 er: tirsdag 2.1, onsdag 3.1, fredag 18.5 og fredag 8.6.

Disse dagene er barenhagen stengt. Dette er felles for alle de kommunale barnehagene.