Planleggingsdager

Planleggingdager 2018/2019:

Torsdag 16.08.18

Fredag 17.08.18

Fredag 14.09.18

Mandag 08.10.18

Onsdag 02.01.19

Fredag 31.05.19

Fredag 21.06.19

 

Det er i alt 7 planleggingsdager og da er barnehagen stengt.