Ansatte

Hilde Bjørklund, styrer/virksomhetsleder i 100% stilling. Kontordager mandag og torsdag og ellers på avdeling.

Anne C. Steineide, pedagogisk leder i 90% stilling. Jobber mandag, annenhver tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Turid F. Brobakken, pedagogisk leder i 50% stilling. Jobber mandag, annenhver tirsdag og torsdag.

Ellen Sveen, fagarbeider i 80% stilling. Jobber mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Heidi Bergum, fagarbeider i 80% stilling. Jobber mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

Hege Beate Sanden, pedagog i 40% stilling. Jobber onsdag og torsdag.

Lillian Tagseth Ulriksen, assistent, jobber mandag-fredag.

Faste vikarer er: Oda Marie S. Nuvstad og Conni S. Formo.