Samarbeidsutvalget og FAU ved Sel barnehage

Samarbeidsutvalget

  • består av medlemmer fra foreldrerådet, ansatte og politikere

Foreldrerådet

  • består av foreldrene i barnehagen. Lederen i foreldrerådet sitter også i samarbeidsutvalget

Foreldrerepresentanter: Eilin Grotheim og Stian Lydersen
Politikerrepresentanter: Rune Grindstuen og Odd Ivar Svelstad
Ansatterepresentanter: Aud Irene Nyhus Nysæter og Ann Irene Johansen

FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg 2018

  • Eilin Grotheim, leder
  • Stian Lydersen, nestleder
  • Ann Jorid Aker, sekretær
  • Haakon Høyberg, kasserer

Det er FAU som arrangerer barnehagens sommerfest og juleavslutning/vinterfest.