Samarbeidsutvalget og FAU ved Sel barnehage

Samarbeidsutvalget

  • består av medlemmer fra foreldrerådet, ansatte og politikere

Foreldrerådet

  • består av foreldrene i barnehagen. Lederen i foreldrerådet sitter også i samarbeidsutvalget

Foreldrerepresentanter: Ole Erik Bjørnstadhaugen og Camilla Jotun
Politikerrepresentanter: Rune Grindstuen og Odd Ivar Svelstad
Ansatterepresentanter: Aud Irene Nyhus Nysæter og Ann Irene Johansen

FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg

  • leder Ole Erik Bjørnstadhaugen
  • nestleder Camilla Jotun
  • sekretær Maria Stenbakk
  • kasserer Jonny Vassplassen

Det er FAU som arrangerer barnehagens sommerfest og juleavslutning/vinterfest.