Planleggingsdager

For barnehageåret 2017-2018 har Sel barnehage følgende planleggingsdager:

2017

17. og 18. august
27. september

2018

2. og 3. januar
18. mai
8. juni

På disse dagene er barnehagen stengt.