Personalet ved Sel barnehage

Irene Fossøy styrer og virksomhetsleder
Ann Irene Johansen pedagogisk leder
Kristin Ulen pedagogisk leder
Cathrine Haaland Rusten pedagogisk leder (fra 17.11.17)
Gunn Grindstuen barne- og ungdomsarbeider
Liv Berit Haugen barne- og ungdomsarbeider
Aud Irene Nyhus Nysæter barne- og ungdomsarbeider
Tanja Setsaa barne- og ungdomsarbeider
Ann Cathrin Vang barne- og ungdomsarbeider (fra 1.11.17)