Måltider

Vi har to smøremåltider i barnehagen. Det vil si at det bare er de barna som skal spise frokost som trenger å ha med seg nistepakke til barnehagen.