Gruppedeling i Heidal

GULGRUPPA er barn fødd i 2011, 2012 og t.o.m januar 2013
Disse jobber på Gulgruppa:
Elisabeth Sandvoll, pedagogisk leder. 100% stilling.
Kari Inger Rindhølen, fagarbeider. 100% stilling.
Siri Vollen, fagarbeider. 100% stilling.
 

BLÅGRUPPA er barn fødd i 2013 og 2014
Disse jobber på Blågruppa:
Edel Janne Aspen, pedagogisk leder. 100% stilling.
Anne Randi Rudi, fagarbeider. 100% stilling.
Lene Kleivsletten, fagarbeider. 80% stilling.
Therese Morken Johnsgård, vernepleier. 63% stilling. Etter nyttår er det Cathrine Flåten Skjåk som har denne stillingen.

RAUDGRUPPA er barn fødd 2015
Disse jobber på Raudgruppa:
Gro Sandbu Randen, pedagogisk leder. 100% stilling. Til 13.09.16. Fra 1.11.16 er det ansatt ny pedagogisk leder; Mette Askeland.
Eline Steine Sund vikarierer som fagarbeider i 60% stilling.

Ingrid Josten har permisjon fra stillingen dette barnehageåret.
Oddny Rindhølen er sykmeldt.