Foreldreinformasjon

Informasjon til nye foreldre om oppstart

Her er en orientering til nye foreldre om hvordan vi ønsker at oppstarten av nye barnehagebarn skal være.

For at innkjøringen skal bli best mulig for alle så gjør vi det slik:

Dag 1:
Nye barn sammen med en av foreldrene, eventuelt en annen voksen, kommer til barnehagen kl.09.00, og er fram til kl.14.00. Dette kan bli for lang dag for enkelte så det må dere forreldre vurdere. De voksne må være her hele dagen.

Dag 2:
Kan komme når dere ønsker, helst til kl.09.00. De voksne kan gå fra i korte perioder dersom barnet tillater det.

Dag 3:
De voksne skal være tilgjengelige, men kan eventuelt gå fra i lengere perioder. Etter tre dager vil nok de fleste akseptere å bli alene uten foreldre i barnehagen, men det kan være enkelte som trenger mer tid. Det er viktig at barna ikke får for lange dager den første tiden, det er mye nytt og de blir slitne. Det kan i verste tilfelle føre til at de ikke får lyst til å være hos oss.

 

Hva skal du ta med til barnehagen?

Det er forskjellige ting som dere må ta med til barnehagen. Her finner du en oversikt.

Vi har to smøremåltid i barnehagen. All mat til smøremåltidet kjøpes inn i barnehagen. Dette inkluderer også frukt og drikke.

Det kan spises frokost frem til kl.08.30. Til frokost må barna ha med nistepakke.

Et ekstra klesskift skal ligge i garderobehylla eller i sekken. Husk! Alle klær og sko skal være godt merket.

Regnklær og støvler må vi alltid ha tilgjengelig. Klær som henger ute skal tas med hjem til tørk og eventuelt vask.

Sklisokker eller tøfler til innebruk.

Dette gjelder de små:

Bleiepakke og våtservietter må tas med fra hjemme. Ikke "up and go" bleier.

Smokk og kosedyr som skal brukes ved soving. Husk og merk dette!

Sengeklær, håndklær, kluter og smekker har vi i barnehagen.

Vi kommer til å ha foreldresamtale med foreldrene til de minste nye barna i løpet av de første dagene for å få informasjon om barnet og deres rutiner.