Åpningstider

Åpningstiden er 07.00 - 16.30. Kjernetiden i barnehagen er 9.00 - 14.00.

 

Kjernetid vil si at i denne perioden ønsker vi at alle barna er tilstede, da blir det ro i barnehagen og vi får mulighet til å kjøre opplegg slik at alle får delta på det. Men selvfølgelig er vi ikke strengere enn at dersom det er dager dere som familie har behov for å komme og gå til andre tider er det i orden, men da ønsker vi at dere gir beskjed.

Er det dager deres barn er sykt eller tar fri fra barnehagen må dere gi beskjed. Se "Sel kommunes handlingsplan for fraværsoppfølging og forebygging av frafall i skolen."

Ved henting må dere beregne dere tid til påkledning, slik at dere er ferdige kl.16.30, for da er arbeidsdagen til personalet slutt og barnehagen skal stenges.