FAU 2017-18

Heggelund: Kari Svelstad Kittelsen, Anita Lien Grindstuen, Anette Byrbotten og Erik  Bakken.

Leder for Foreldrenes arbeidsutvalg – Heggelund er: Kari Svelstad Kittelsen.

Sandbu: Bodil Bårdløkken, Even Aamodt, Frank Roger Vangen og Silje Haugstulen.

Leder for Foreldrenes arbeidsutvalg – Sandbu er :Silje Haugstulen.