Tidlig innsats i barnehagen - innføring av Kvello-metoden

I tråd med statlige føringer for tidlig innsats og bedre koordinerte tjenester på kommunalt nivå (regjeringen.no), er vi i gang med et 3 årig prosjektarbeid (2014-2017) i Sel kommune. Modellen vi har valgt å bruke er Kvello- modellen, som er utarbeidet av førsteamanuensis i utviklingspsykologi Øyvind Kvello ved NTNU. Modellen brukes i ca 50 kommuner i Norge.

Modellen skal implementeres i alle barnehagene i Sel over 3-årsperioden, men i første omgang blir modellen tatt i bruk ved Ottbragden og Smurfen barnehager. Disse to barnehagene er pilotbarnehager i vår kommune.

Vårt mål er at ulike faginstanser skal samhandle bedre, og å komme tidlig inn for å hjelpe barn som har behov for støtte i utviklingen.

Vi ønsker å fremme alle barns utvikling, og at enkeltbarn med behov for bistand skal få det så tidlig som mulig av riktig instans. Dette skjer i nært samarbeid med barnets foreldre/foresatte. Prosjektarbeidet skal hjelpe barnehagene med å arbeide mer systematisk, og gi barnehagene økt kompetanse i å identifisere risiko og igangsette utviklingsstøttende tiltak. Det vil bli gitt nærmere informasjon om modellen av barnehagestyrer/eier.

Målet vårt er å forebygge, i stedet for å reparere.