Rett til barnehageplass for novemberbarn

I statsbudsjettet for 2017 fattet Stortingetvedtak om at barn født i november skal få rett til barnehageplass. Det betyr at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november 2017.

Les mer om dette på Fylkesmannens nettside.