Otta Læringssenter

Læringssenteret har opplæringsansvar for norsk grunnskole og samfunnskunnskap for voksne.

Voksenopplæring som vi tilbyr:

  • Grunnskole, 2-årig løp
  • Introduksjonsprogram inkludert norskopplæring og samfunnskunnskap
  • Norskprøven
  • Statsborgerprøven
  • Kurs 50 t samfunnnsakunnskap på morsmål
  • Norsk-kurs

Kontakt

Heidi Evjenth Holen
Avdelingsleder - Otta læringssenter
Mobil 904 71 387