Åpningstider ved valglokalene

Ved stortings- og sametingsvalget 2021 avholdes valg i disse lokaler med følgende åpningstider:

Otta krets: Otta kulturhus  kl. 10.00 - 19.00
Sel krets: Sel samfunnshus  kl. 10.00 - 18.00
Heidal krets: Heidalshallen kl. 10.00 - 18.00